Návrh závlahových systémov

Vypracovanie návrhu

V prípade, že máte záujem o vypracovanie odborného návrhu automatického závlahového systému,  neváhajte nás kontaktovať, alebo nám rovno zašlite potrebné podklady pre vypracovanie návrhu a my vám ho vypracujeme vo formáte DWG alebo PDF spolu s cenovou ponukou realizácie.
Pre vypracovanie návrhu potrebujeme tieto informácie:

Rozmery pozemku – jednoduchým spôsobom načrtnite celkovú plochu v mierke, udajte rozmery  (minimálne 1 rozmer), vyznačte zavlažované a nezavlažované plochy.


Zdroj vody – odkiaľ bude zavlažovací systém čerpať vodu, či to bude studňa, vodovod alebo iný zdroj. Výdatnosť zdroja v l/s, atmosférický tlak v baroch. Ak už máte čerpadlo, potrebujeme poznať jeho typ, maximálny výkon a maximálnu tlakovú výšku.

Výškové prevýšenia na pozemku – ak je pozemok svahovitý, zapíšte do plôch jednotlivé, aspoň približné výškové kóty.


Ostatné informácie – umiestnenie ovládacej jednotky, miesto napojenia na sieť 220V, umiestnenie čidla zrážok, umiestnenie šachty s ventilmi (ideálne do záhonu). V prípade záujmu o rýchlospojné ventily  pre manuálny odber vody nám taktiež špecifikujte miesto ich umiestnenia. 

V prípade, že sa jedná o novostavbu a Vaša záhrada ešte nie je zrealizovaná budeme potrebovať projekt Vašej budúcej záhrady. Podklady nám, prosím pošlite naskenované vo formáte jpg, png, bmp, pdf alebo vo formáte dwg na našu emailovú adresu.

V prípade záujmu o návrh Automatického Zavlahového systému nás kontaktujte. Cena za návrh je 50 eur s DPH