Realizácia výsadby verejných priestranstiev

Ponúkame :
- kompletná úprava terénu , návoz ornice.
- zapracovanie hnojív do pôdy.
- výsadba kríkov, trvaliek, stromov
- založenie trávnikov s výsevom
- mulčovanie drevín 
- následná starostlivosť o zeleň do odovzdania investorovi.