Návrhy záhrad

Vašu záhradu sa snažíme navrhnúť tak, aby ste sa v nej cítili čo najlepšie.

Postup je nasledovný: 
- dohodnutie termínu obhliadky 
- poskytnete pôdorys objektu ( ak nemáte pôdorys, tak Vám ho vytvoríme)
- informujete nás o Vašej predstave 
- Následné navrhnutie osadzovacieho plánu, po odsúhlasení dodanie ostatných potrebných výkresov.